بسم الله الرحمن الرحیم /هست کلید در گنج حکیم

            

                                                                    نوستالژی

  با نام خدا آغاز می کنیم که

سر آغاز هر نامه نام خداست          که بی نام او نامه یکسر خطاست...

و حمد و سپاس فراوان و بی‌پایان مخصوص پرودگاریست که از خاک مرده انسان آفرید و در آن روح دمید .

     ستایش مخصوص خداوندی است که ستایشگران از مدحش عاجزند و غواصان دریای علوم و دانش‌ها، دستشان از پی بردن به کمال هستی‌اش کوتاه است . خداوندی که به تمام اسرار آگاه است و از همه ضمیرها باخبر . به همه چیز احاطه دارد ، بر همه چیز پیروز است و بر همه اشیاء غالب و قادر است. آغازی است که پایان ندارد تا به آخر رسد و آخری ندارد تا پایان پذیرد.

    این آغاز بی پایان به سرانگشت هنر،جهانی به غایت زیبا خلق کرده است که هیچ عکاسی را توان ثبت این زیبایی بی نهایت نیست .

تلاش ما در این وبلاگ تنها چالشی است برای به تصویر کشیدن لحظات ناب و سرشار از انرژی این آتلیه شگفت انگیز خلقت که این امر جز با یاری و همدلی شما میسر نخواهد بود. ما را در این مقصود یاری کنید. الهی به امید تو و با یاری تو ای بخشنده‌ی بی همتا.

                                                 الهی چنان کن سرانجام کار             تو خشنود باشی و ما رستگار.

                                                                                                                                                              محسن میرزابیگی.