از بیانات امام خامنه ای (مد ظله العالی)

شیعه باید  مدرن ترین شیوه های تبلیغ را برای رساندن پیام حق خود ، به دیگران مورد استفاده قرار دهد.

چه مردای مردی مثل باکری

پر از شور اروند و کارون شدند

شبای پر از نور هورالعظیم

چه مردای مردی که مجنون شدند

حامد زمانی در دانشگاه کاشان - پاییز91